Alles van Oudewater
Bekijk de agenda
< november 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
44
 
 
 
 
1
2
3
45
4
5
6
7
8
9
10
46
11
12
13
14
15
16
17
47
18
19
20
21
22
23
24
48
25
26
27
28
29
30
 

Terugblik op 2018: Oudewater heeft veel voor elkaar gekregen

Terugblik op 2018: Oudewater heeft veel voor elkaar gekregen
Oudewater Geplaatst 28 juni 2019

Een compleet gerenoveerde Romeijnsbrug, een herstelplan voor de oevers van de Lange Linschoten, de bouw van sociale eengezinswoningen aan het Kardeel, nieuwe speeltuinen. Zo maar enkele voornemens uit het coalitieakkoord ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater!' die in 2018 zijn omgezet in daden.

Na het verrekenen van alle mee- en tegenvallers laat de jaarrekening 2018 een overschot zien

van ruim € 1,3 miljoen. Dat lijkt heel mooi, maar het geeft een vertekend beeld. Eigenlijk is er
sprake van een tekort van ongeveer € 600.000.

Hoe zit dat precies? Hier een korte uitleg. Per project heeft de gemeente geld opzij gezet.
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden of het onderhouden van
gemeentelijke gebouwen. De accountant, die alle cijfers controleert, vindt dat de gemeente
beter moet omschrijven waarom zij deze verschillende ‘potjes' heeft. Tot die tijd moet de
gemeente het geld uit die ‘potjes' toevoegen aan het resultaat van de jaarrekening. Dat zorgt
dus voor een onjuist financieel beeld over 2018.
Met de aanbevelingen van de accountant over de financiële administratie gaat de gemeente
aan de slag om dit in orde te maken. De geplande, maar nog niet uitgevoerde werkzaamheden
(de overgebleven portjes met geld), moeten natuurlijk wel uitgevoerd worden.

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in zijn vergadering van 11 juli 2019. Eerder
gebeurt dat op maandag 1 juli in het Forum Samenleving.
Naast de jaarrekening, spreekt de gemeenteraad zich ook uit over het jaarverslag 2018.
Hieronder stippen de vier collegeleden enkele behaalde resultaten uit hun portefeuilles aan.

 

Veiligheid en bestuur

Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Het is mooi en bemoedigend om te
zien dat de criminaliteitscijfers blijvend laag zijn in Oudewater.
Samen met de politie, BOA's, bedrijven én inwoners gaan we
proberen de stad nog veiliger te maken''. Op cultureel gebied kijkt
Verhoeve met plezier terug op de start van het Arminiusjaar. ,,Dat
heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Arminius Oudewater en

de organisatie van debatten en lezingen over de leerstellingen van
Arminius en wat die anno nu betekenen
''.

 

Projecten, participatie, ruimtelijke ordening e.a.

Bob Duindam: ,,We hebben in 2018 goede stappen gezet voor een
blijvend herstel van de oevers langs de Lange Linschoten. Alle
betrokken partijen hebben een intentieovereenkomst getekend en
werken nauw samen. De komende jaren pakken we iedere keer 2 km
oever aan. In 2018 is ook de basis gelegd voor het bestemmingsplan
Landelijk gebied Hekendorp en Papekop. En verder vind ik dat er heel
veel zaken goed gaan op bijvoorbeeld het gebied van WMO, bijstand,
jeugd, vergunningverlening en zo kan ik er nog meer noemen
''.

 

Projecten, openbare ruimte, verkeer e.a.

Wethouder Walther Kok: ,,Het speelruimteplan - dat meerdere jaren
omvat - hebben we in 2018 volledig uitgevoerd. Nu zijn alle
speeltuinen en -toestellen in Oudewater vernieuwd of opgeknapt. Er
is een begin gemaakt met de bouw van 30 sociale eengezinswoningen
aan het Kardeel. Die zijn inmiddels in gebruik genomen. En de
Romeijnsbrug is volledig gerenoveerd en heeft met een toog zijn
oorspronkelijk vorm teruggekregen. Na een jarenlange afsluiting
mogen er nu ook weer (vracht)auto's en voertuigen van hulpdiensten
over de brug.".

 

Projecten, financiën, afval e.a.

Wethouder Bas Lont: ,,We hebben in 2018 de eerste
voorbereidingen getroffen om in 2020 over te kunnen stappen op een
nieuw afvalinzamelsysteem. Een systeem dat er voor zorgt dat ons
restafval nog verder vermindert. Verder ben ik blij met de herstart van
het Toeristisch Cultureel Platform Oudewater. Van het enthousiasme
van de deelnemers krijg ik heel veel energie'
'.

 

Klik hier voor meer informatie (agendapunt 6 van de vergadering van het Forum Samenleving
op maandag 1 juli om 20.00 uur in het stadhuis).

 

 


Meer informatie | Gemeente Oudewater

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

De Bruin Entertaiment
Margreet Hairstyling