Alles van Oudewater
Bekijk de agenda

Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord

Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord
Oudewater Geplaatst 26 maart 2020

De 21 overheden in de regio hebben samen een ontwerp voor de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld.

Het ontwerp bevat het aanbod om tot 2030 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Hierbij zijn harde voorwaarden gesteld richting het Rijk.
Het college van Oudewater geeft aan een bijdrage te willen leveren. Hoe de gemeente gaat bijdragen, wordt nog uitgewerkt in een Afwegingskader. Bas Lont, wethouder duurzaamheid: ‘Oudewater ligt in het prachtige open landschap van het Groene Hart. We weten ook dat we duurzame energie moeten gaan opwekken. Dat is ingewikkeld, maar niet alleen een vraag aan experts. Daarom zijn we ook in gesprek met inwoners en belanghebbenden.' De uitkomst van de gesprekken belandt in een Afwegingskader. Lont: ‘In het Afwegingskader worden afspraken gemaakt over ruimtelijke en technische aspecten en het gaat ook over de opbrengsten. Het gaat over wat Oudewater aanvaardbaar vindt.' De gemeenteraad beslist over het Afwegingskader.

Het ontwerp RES wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Oudewater voorgelegd. Op dit moment is de planning nog dat de 21 overheden uiterlijk 1 juni de ontwerp RES behandelen om daarna te kijken of het genoeg is om te voldoen aan de afspraken uit het landelijke Klimaatakkoord. Vervolgens wordt er in iedere gemeente gekeken hoe er lokaal invulling kan worden gegeven. Aan de hand daarvan wordt er een definitieve RES opgesteld. Deze gaat in de 1e helft van 2021 ter besluitvorming naar alle overheden.

Vervolg
Begin maart waren er inloopavonden over het opwekken van duurzame elektriciteit in Oudewater om input op te halen voor het Afwegingskader. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog niet precies duidelijk hoe dit wordt voortgezet. We berichten hierover zodra er meer duidelijk is. Ook is nog niet duidelijk of het RES-proces vertraging gaat oplopen.

Gezamenlijke opgave, gezamenlijke bijdrage
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 regio's afspraken maken over de manier waarop en hoeveel duurzame elektriciteit ze opwekken tot 2030. Dit leggen ze vast in de RES. Gemeente Oudewater werkt samen in de RES U16, met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Aan de hand van een technische analyse en gesprekken met regionale stakeholders is het ontwerp RES opgesteld. Hierin wordt aangegeven dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Aan dit bod zijn een aantal harde voorwaarden gesteld richting het Rijk voor ondersteuning op een aantal belangrijke onderdelen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op grote daken financieel aantrekkelijker te maken dan zonnevelden.

Het opwekken kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is bijvoorbeeld haalbaar door 15% van de grote daken te benutten en 45 grote windmolens en 800 ha zonnepanelen te plaatsen. Wat de precieze verdeling per gemeente en techniek wordt, komt pas in de definitieve RES begin 2021.


Meer informatie | Gemeente Oudewater

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Uitvaartverzorging Midland
A NAAR B KOERIERS
City Bed IJsselstein